Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Aliman – mandatul 2020 – 2024

01. BĂCIOIU VICTOR – P.N.L.

02. CĂLIN DUMITRU – P.S.D.

03. IORDACHE CRISTIAN – P.S.D.

04. GEORGESCU NICOLAE – P.D.-L.

05. MANOLE DOINA – P.N.G.-C.D.

06. NICOLA GEORGE – P.N.G.-C.D.

07. PETCU ION – P.N.L.

08. POPA IONEL – P.N.L.

09. RIZEA VASILE – P.S.D.

10. SIVRIU VALENTIN – P.N.L.

11. TOPALU TAMARA – P.S.D.

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Aliman:

Comisia de specialitate nr.1 – PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM.
-SIVRIU VALENTIN
-POPA IONEL
-RIZEA VASILE
-IORDACHE CRISTIAN
-MANOLE DOINA
 
2) Comisia de specialitate nr.2 – PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
-BĂCIOIU VICTOR
-CĂLIN DUMITRU
-NICOLA GEORGE
 
3) Comisia de specialitate nr.3 – PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, PROTECŢIE COPII ŞI SPORT
-PETCU ION
-TOPALU TAMARA
-GEORGESCU NICOLAE

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut